Gyakran kérdezitek, hogy mi van az egyes leckecsomagokban. Itt megnézheted, milyen témákat, nyelvtani anyagot sajátíthatsz el az első huszonöt leckéből.

Nyelvtan

 • kiejtési szabályok
  1
 • a létige használata, ragozása
  2
 • személyes névmások
  3
 • egyszerű mondatalkotás
  4
 • kérdés, tagadás
  5
 • határozott névelők
  6
 • határozatlan névelők
 • melléknevek használata
 • mutató névmás
 • EN névmás
 • melléknevek többes száma
 • birtoklást kifejező ige

Társalgás, szituációk

 • Köszönések
 • Bemutatkozás
 • Köszönetnyilvánítás
 • Bocsánatkérés
 • Hogy vagy?
 • Tetszik? Nem tetszik?
 • Vásárlás
 • Mi van a lakásban?
 • Lakóhely bemutatása

Szókincs

 • Tárgynevek
 • Franciaország földrajza
 • Színek
 • Ország –és nemzetiségnevek
 • Melléknevek
 • Számok egytől tízig
 • Bútorok nevei
 • Helyiségek a lakásban
 • Lakóhellyel kapcsolatos szavak
 • Tulajdonságok, jellemzés

Mindezt a tartalmat sok-sok érdekes feladattal, képpel, hanganyaggal, zenével közvetítem Neked, hogy élvezet, szórakozás legyen a tanulás!

order_button